Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Plan postępowań na 2024 rok.

Plan postępowań na 2024 rok

Utworzony: 2024-01-05 | Zmodyfikowany: 2024-01-05 12:56

2. Statut

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Postanowienia ogólne § 1 Niniejszy regulamin określa strukturę organizacyjną oraz organizację wewnętrzną Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanego dalej „MCK”. § 2 MCK prowadzi działalność na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 tj.); 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinemato...

Utworzony: 2023-12-15 | Zmodyfikowany: 2023-12-15 10:05

3. Dyrekcja

Dyrekcja

p.o. Dyrektor: Jacek Kowalczyk Zastępca dyrektora: Marek Cichosz

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2023-12-15 09:29

4. Status prawny

Status prawny

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: MCK) jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia w 1984 r. MCK posiada osobowość prawną i zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK-1 z 30 grudnia 1992 roku. Działa na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXXIX/53/2013 z dnia 9 maja 20...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2023-11-24 14:10

5. Statut

STATUT MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Utworzony: 2023-11-24 | Zmodyfikowany: 2023-11-24 14:04

6. Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy wyposażenia do sal widowiskowych w Ostrowieckim Brow...

Utworzony: 2023-10-04 | Zmodyfikowany: 2023-10-04 11:35

7. Plan zamówień na 2023 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Utworzony: 2023-10-04 | Zmodyfikowany: 2023-10-04 11:30

8. Kontrola zarządcza

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Utworzony: 2023-10-04 | Zmodyfikowany: 2023-10-04 11:29

9. Ogłoszenia o przetargach

OCHRONA OSOBOWA BUDYNKU CTH MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY ALEI 3 MAJA 6 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZ...

Utworzony: 2023-07-21 | Zmodyfikowany: 2023-07-21 13:22

10. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca pracowników

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca pracowników Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest pracodawca - Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl pisemnie – kierując kores...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 09:57

11. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień udzielanych do kwoty 30.000 euro

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca zamówień do kwoty 30.000 euro TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. DANE...

Utworzony: 2023-07-18 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 09:57

12. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca zamówień publicznych w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl pisemnie – kierując korespond...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 09:56

13. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w korespondencji prowadzonej z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl pisemnie – kierując koresponden...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 09:55

14. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl pisemnie – kieruj...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 09:55

15. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca klientów i kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca klientów i kontrahentów Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl pisemnie – kierując koresp...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 09:53

16. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl pisemnie – kierując korespon...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 09:52

17. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury pełni Pan Michał Broda - adres email: iod@mck.ostrowiec.pl.

Utworzony: 2022-09-30 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 09:14

18. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000, 00 złotych.

Konkurs ofert na obsługę techniczną Dni Ostrowca w dniach 25-27 sierpnia 2023 r.

Utworzony: 2023-06-28 | Zmodyfikowany: 2023-07-11 14:54

19. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000, 00 złotych.

Konkurs ofert na obsługę techniczną XVI Festiwalu Wielki Ogień im. M. Kubasińskiej w...

Utworzony: 2023-05-12 | Zmodyfikowany: 2023-05-28 08:29

20. Przetargi - rok 2023

Rozstrzygnięcie przetargu na najem lokalu użytkowego

Utworzony: 2023-04-17 | Zmodyfikowany: 2023-04-17 09:16