Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna2079
   Dane podstawowe316
   Status prawny175
   Przedmiot działalności160
   Struktura własnościowa117
   Dyrekcja281
Akty prawne, dokumenty
   Statut133
Majątek
   Kapitał zakładowy Spółki101
   Dochody i straty101
   Zobowiązania kredytowe101
   Zadysponowany majątek106
Zamówienia publiczne
   Plan zamówień na 2021r.108
   Plan zamówień na 2020 rok165
     Przetargi - rok 2020694
   Ogłoszenia o przetargach1135
   Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000, 00 euro netto.2949
Ogłoszenia i informacje
   Ogłoszenia - rok 2020500
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne230
Kontrole
   Kontrola zarządcza87
Inne
   Dostęp do informacji publicznej99
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej53
   Redakcja BIP127
Łączna liczba odwiedzin:9817