artykuł nr 1

Kontakt, dane podstawowe

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie statutu przyjętego uchwałą nr XXXV/471/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z 30 marca 2009 r. oraz ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury.