artykuł nr 1

Status prawny

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: MCK) jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia w 1984 r. MCK posiada osobowość prawną i zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK-1 z 30 grudnia 1992 roku. Działa na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXXIX/53/2013 z dnia 9 maja 2013r