artykuł nr 1

Status prawny

Samorządowa Instytucja Kultury