artykuł nr 1

Konkurs ofert na obsługę techniczną Dni Ostrowca w dniach 25-27 sierpnia 2023 r.

artykuł nr 2

Konkurs ofert na obsługę techniczną XVI Festiwalu Wielki Ogień im. M. Kubasińskiej w dniach 7-9 lipca 2023 r.

artykuł nr 3

Informacja o udzieleniu zamówienia

artykuł nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej umowy

artykuł nr 5

Oferta na wynajem sceny nagłośnienia, oświetlenia i multimediów, obsługę i realizację imprezy plenerowej DNI OSTROWCA 2021 w dniach 28 i 29 sierpnia 2021 r.