artykuł nr 1

Ochrona osobowa i monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ochrona imprez organizowanych przez MCK w 2021 r.